AVI overzicht


De negen AVI-niveaus worden enerzijds gebruikt om leesboeken en teksten in te delen naar moeilijkheidsgraad. Anderzijds worden ook de leesprestaties van de kinderen ingedeeld naar deze negen niveaus.

Boekhandel Postorderboekhandel

Overzicht AVI (leesniveau)
AVI-1
AVI-2
AVI-3
AVI-4
AVI-5
AVI-6
AVI-7
AVI-8
AVI-9